שלום אורח
 
התחבר
 
נא להמתין...

מים לשניים - דף עבודה

אריאלה גורדון

  |   תגובות: 0
צפיות: 793
דרוג  (0)

שאלות הנחיה לפרק א'


                                          'ובחרת בחיים' – פרק א' מים לשניים עמ' 24-20.

דילמה מוסרית שאלה מעשית המחייבת קבלת החלטה, שיש בה התנגשות בין שני ערכים.

1. קרא את הברייתא מים לשניים:
    א. מהו האירוע / הסיטואציה ? ___________________________________________
     
       משמעות המילה קיתון _________.
     ב. מהן שתי האפשרויות לפתרון:
        אם _________________  אז ____________________________
        אם _________________  אז ____________________________

     ג.מהי השאלה המעשית ? ______________________________________________
     ד. מיהו בעל הדילמה ? _________________

    ה. הערכים המתנגשים: _________________   לעומת   _______________________
    ו. העמדות הנזכרות בברייתא
       בן פטורא _______________   הנימוק ________________________________
      ר' עקיבא _______________    הנימוק ________________________________
ז. הסבר את הפסוק "וחי אחיך עמך" בהקשר זה ________________________________
   פסוק זה היה יכול לתמוך הן בבן פטורא והן בר' עקיבא:
                      "וחי אחיך עמך" (ויקרא כ"ה,36)
סמן קו מתחת למילה שתדגיש את התמיכה בבן פטורא ובשני קווים את המילה שתדגיש את התמיכה בר' עקיבא. איזו פרשנות מתקבלת ע"פ הברייתא ? ____________________________________

2. קרא את הקטע הוגים ציוניים – רגש או צדק עמ' 27-25
    א. מהי עמדתו של 'אחד העם' ______________________________________________
        הנימוק __________________________________________________________
        עם מי מבעלי הדעה בבריתא הוא מזדהה ________________
         עמדה זו מדגישה את הרגש או השכל ? ________________
   ב. מהי עמדתו של י. דמיאל  _______________________________________________
      הנימוק___________________________________________________________
        עם מי מבעלי הדעה בברייתא הוא מזדהה ________________
         עמדה זו מדגישה את הרגש או השכל ? __________


3. קרא את הקטע פילוסופים יוונים – הטובע הנאחז בקרש. עמ' 30-28.
   א. הסיטואציה _____________________________________________________
   ב. במה דומה הסיטואציה לסוגית 'מים לשניים'? ________________________________
      במה שונה ? ______________________________________________________
  ג. לחייו של מי יש קדימות לפי:
     הקטון ______________________
    קרניאדס ____________________
ד. האם הכלל שניסח ר' עקיבא 'חייך קודמים לחיי חברך' מאפשר לחזק להפיל את החלש מעל הקרש כפי
   שמציע קרניאדס ? ______  נמק_____________________________________________
_____________________________________________________________________

4. קרא את הקטע על קדימות בטיפול רפואי. עמ' 36-41
  א. הסבר את מצבי החולים הבאים:
      ספק מסוכן _______________________________________________________
      ודאי מסוכן _______________________________________________________
 ב. מהי הסיטואציה שהובאה לפני הרב ולדנברג עמ' 37 ?
    _______________________________________________________________
ג. הרב ולדנברג מתייחס לשני פוסקים / רבנים קודמים לו:
   'פרי מגדים' שקבע 'ודאי דוחה את הספק'. הסבר במילים שלך _______________________
   רדב"ז קבע 'ספק שלו עדיף מודאי של חברו'. הסבר במילים שלך ____________________  
ד. הרב ולדנברג פותר את הסתירה בכך שמראה שמדובר בתנאים שונים:
 

 

ודאי דוחה את הספק

ספק שלו עדיף על ודאי של חברו

הרב הקובע

 

 

תוספת הרב ולדנברג

 

 


מושגים
:
דילמה מוסרית
משנה
בריתא
ר' עקיבא
אחד העם
אתיקה רפואית
שו"ת.


 

 
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
תגובות ‏‎(‏‎0 תגובות‏‎)‏‎
הוספת תגובה
שם השולח:
דוא"ל:
 
*כותרת:
תוכן:
סוג פריט: חומרי עזר , עזרי הוראה
סוג מדיה: טקסט
עודכן בתאריך: 14.03.13
 
           
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים